Chương trình theo dõi lúa ĐB sông Hồng

Ứng dụng công nghệ viễn thám đa thời gian trong công tác theo dõi lúa trên toàn vùng đồng bằng sông Hồng. Báo cáo hàng tháng được trình lên Bộ trưởng Bộ NN và PTNT.

Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao về thời gian

Tư liệu ảnh vệ tinh MODIS độ phân giải 250m chụp hàng ngày được thu nhận và xử lý tạo các tổ hợp 8 và 16 ngày phục vụ công tác nghiên cứu.

Nghiên cứu hạn hán hoặc ngập lụt

Bên cạnh công tác theo dõi lúa, chương trình cũng theo dõi các thảm họa thiên nhiên ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất nông nghiệp như hạn hán, ngập lụt...

Theo dõi sâu bệnh

Theo dõi diện tích lúa bị sâu bệnh bằng phương pháp viễn thám, từ đó đưa ra mức độ cảnh báo về năng suất, chất lượng của mùa vụ.

Theo dõi quá trình xâm thực mặn

Phương pháp viễn thám được sử dụng trong công tác theo dõi xâm thực mặn từ biển gây ảnh hưởng đến quá trình canh tác sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân...

Báo cáo kết quả trực tuyến

Các báo cáo được đăng tải hàng tháng trên trang web http://theodoilua.blogspot.com cùng bộ bản đồ trực tuyến xây dựng theo công nghệ WebGIS...

Thứ Tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Gấp rút tái cơ cấu ngành lúa gạo


Ngành lúa gạo nước ta đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho 9,3 triệu hộ gia đình ở khu vực nông thôn, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế đất nước và ổn định chính trị - xã hội.

 Nông dân hết... động lực

 Những thành tựu trong cải thiện năng suất và tăng sản lượng đã đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu gạo trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Hiện nay, Việt Nam chiếm hơn 20% tổng lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Xuất khẩu gạo tăng không những góp phần đóng góp tăng trưởng kinh tế mà còn tăng vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Mặc dù đạt được các thành tựu quan trọng, thời gian gần đây ngành lúa gạo Việt Nam đang phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức to lớn:

 Thứ nhất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành hàng lúa gạo của Việt Nam còn thấp: tăng trưởng sản xuất lúa gạo trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng và có xu hướng giảm dần, chất lượng gạo chưa cao, hoạt động chế biến sâu còn hạn chế. Thứ hai, thu nhập của nông dân trồng lúa còn thấp, không tương xứng so với các tác nhân khác tham gia kinh doanh lúa gạo và do đó, không tạo động lực để người nông dân đầu tư phát triển sản xuất lúa gạo. Thứ ba, sản xuất lúa gạo gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường do sử dụng nhiều tài nguyên và lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong thâm canh.

 Một trong những nguyên nhân quan trọng của các hạn chế trên là do thể chế và chính sách liên quan đến ngành lúa gạo thay đổi chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu khách quan trong phát triển ngành lúa gạo. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh lúa gạo, đặc biệt trong xuất khẩu và tiêu thụ nội địa chưa tạo sân chơi bình đẳng cho các tác nhân. Nông dân sản xuất nhỏ lẻ yếu thế; vai trò của HTX hạn chế; các doanh nghiệp chủ yếu tham gia khâu cuối của chuỗi giá trị, không gắn bó, ít quan tâm đến lợi ích của nông dân.

 Hiệp hội lương thực chưa đại diện cho tất cả tác nhân sản xuất và kinh doanh trong chuỗi giá trị lúa gạo. Do đó, cải cách thể chế là cần thiết để phát triển chuỗi giá trị ngành hàng, khuyến khích và thu hút đầu tư tư nhân nhằm tạo ra bước phát triển mới mang tính bước ngoặt cho ngành lúa gạo trong thời gian tới.

 Chưa tạo sân chơi bình đẳng 

 Nghị định 109/NĐ-CP/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo quy định doanh nghiệp muốn kinh doanh xuất khẩu gạo phải đảm bảo ít nhất 2 điều kiện cần: (i) Có ít nhất 1 kho chuyên dùng dự trữ tối thiểu 5.000 tấn lúa; (ii) Sở hữu ít nhất 1 cơ sở xay xát thóc với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ tại tỉnh, thành phố có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển xuất khẩu thóc, gạo. Nghị định này dẫn đến xu hướng sàng lọc chỉ còn doanh nghiệp lớn ngày càng có quyền lực, loại bỏ doanh nghiệp nhỏ không đáp ứng đủ điều kiện đề ra về năng lực kho bãi và xay xát, mà không tính tới doanh nghiệp xuất khẩu có giá trị và chất lượng cao.

 Mặt khác, theo quy định, gạo xuất khẩu được áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 0% trong khi gạo sản xuất, tiêu dùng trong nước phải chịu mức thuế suất 5%. Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, lượng gạo tiêu thụ trong thị trường nội địa bị áp thuế VAT 5% chỉ chiếm khoảng 15% lượng gạo sản xuất, phần còn lại qua kênh thương lái trôi nổi không chịu thuế. Điều đó dẫn đến việc doanh nghiệp có đầu tư với nông dân làm gạo chất lượng cao cho thị trường nội địa phải trả thuế VAT đầy đủ, rất khó cạnh tranh với thương lái và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chất lượng kém hơn.

 Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được tổ chức theo mô hình liên kết ngang, tập hợp các nhà chế biến và kinh doanh xuất khẩu gạo. VFA có quyền lực và ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất khẩu của ngành hàng giữ vị trí số 1 của Việt Nam, với 98% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước do hội viên của VFA thực hiện, được Chính phủ trực tiếp giao nhiệm vụ triển khai các chính sách của Nhà nước, quản lý ngành hàng để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực.

 VFA được giao nhiều quyền đối với việc quản lý xuất khẩu như có quyền phân bổ 80% khối lượng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung giữa các hội viên, công bố giá hướng dẫn (giá sàn) để doanh nghiệp làm cơ sở đàm phán và ký kết hợp đồng, giám sát theo dõi tiến độ và cập nhật số liệu thống kê báo cáo các bộ ngành liên quan, tham gia quá trình thực hiện chương trình mua tạm trữ... Trong khi đó, VFA đã bỏ qua một số vai trò quan trọng như xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng, quảng bá thương hiệu, phát triển nguồn cung trong nước, mở rộng hội viên nhằm kết nối hợp tác và phát triển theo chuỗi giá trị ngành hàng hiệu quả hơn...

 Đổi mới chính sách, cải cách thể chế 

 Do chỉ tập trung khâu xuất khẩu nên thời gian qua VFA hướng hội viên vào mua bán qua trung gian thương lái hơn là đầu tư dài hạn cho nông dân để phát triển vùng sản xuất chuyên canh. Về thực hiện chính sách thu mua tạm trữ, thực tế khảo sát ở nhiều địa phương cho thấy hiệu quả của chính sách thu mua tạm trữ chưa cao. Người được hưởng lợi từ chính sách thu mua tạm trữ không phải là nông dân, mà là các thương lái, thu mua với giá rẻ và bán với giá cao.

 Trong ngành lúa gạo, một số chuỗi liên kết gắn kết từ cung ứng đầu vào, sản xuất với tiêu thụ, như mô hình cánh đồng lớn đã được hình thành. Tuy nhiên, kinh tế hợp tác trong ngành lúa gạo còn chậm phát triển. Diện tích cánh đồng lớn chỉ chiếm dưới 5% diện tích canh tác lúa. Các tổ chức kinh tế hợp tác thì không thu hút được sự tham gia tích cực của nông dân, chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ tưới tiêu, đóng vai trò nhỏ trong liên kết nông dân - doanh nghiệp.

 Để cải thiện môi trường kinh doanh trong ngành hàng lúa gạo, cần đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn tốt đầu tư đổi mới trang thiết bị, xây dựng thương hiệu, chuyển hẳn từ buôn bán trao tay sang xây dựng hợp đồng đối tác đầu tư với các nhà nhập khẩu. Về phân bổ các hợp đồng Chính phủ, cần áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh để tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Về thuế VAT, nên lựa chọn 2 chính sách để bảo đảm công bằng và nâng cao chất lượng và giá trị lúa gạo: Áp mức thuế VAT giống nhau là 0% đối với gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Giữ nguyên mức thuế suất VAT 5% đối với gạo tiêu dùng trong nước và áp thuế suất VAT 5% hoặc thu phí đối với gạo xuất khẩu. Sử dụng phí thu được từ xuất khẩu gạo để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kho chứa, triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng lớn. Các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo sự công bằng đối với các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị.

 “Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các HTX kiểu mới, gắn kết sản xuất và kinh doanh lúa gạo nhằm tập hợp nông dân. HTX đóng vai trò đại diện cho nông dân ký hợp đồng, liên kết với doanh nghiệp; tổ chức các dịch vụ như cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ bảo vệ thực vật, tạm trữ; tìm đầu ra sản phẩm nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho từng hộ nông dân”.

Nguồn: Theo saigondautu.com.vn

Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015

Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo


Nhiều năm qua, xuất khẩu lúa gạo Việt Nam luôn ở tốp đầu thế giới về số lượng. Tuy nhiên, lúa gạo chủ yếu cạnh tranh ở thị trường chất lượng thấp, giá thấp và không có thương hiệu. Vì vậy, cần đẩy mạnh xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo. 

Công nhân vác lúa xuống ghe

 Nông dân mất phương hướng 

 Ở tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Gấu, 50 tuổi (ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, An Phú) là một trong những nông dân hiếm hoi gần 20 năm nay sản xuất lúa không phun thuốc trừ sâu. Dẫn PV Tiền Phong ra cánh đồng 6,5 ha cách nhà gần 500m, đường đi giữa những ruộng lúa của người khác đã lác đác trổ bông, xanh tốt, còn ruộng của ông, lúa đã gần 70 ngày, không phun thuốc trừ sâu nên nhìn èo uột do bị sâu ăn. “Đám lúa đang bị sâu ăn nhưng tôi không phun thuốc sâu. Thấy vậy chứ hiệu quả sẽ cao hơn lúa phun thuốc sâu đấy”, ông Gấu tự tin.

 Ông Gấu cho biết, gia đình có 1 ha canh tác 2 vụ/năm, đầu năm 1996 dự lớp tập huấn IPM (quản lý dịch hại tổng hợp) do Phòng NN&PTNT huyện An Phú tổ chức. Xong khóa học, ông về thử nghiệm và thấy có hiệu quả nên áp dụng cho đến nay. Ông kể, năng suất đạt 6 tấn/ha, tương đương với những người xung quanh nhưng chi phí thấp hơn khoảng 40%. Làm lúa có lời, ông mua thêm đất, nay đã có 6,5 ha. Ông mua máy gặt đập liên hợp, máy xới và xây dựng nhà cửa khang trang, trị giá hàng tỷ đồng. Ông cho biết, chi phí sản xuất cho 1 ha là khoảng 18 triệu đồng, giảm gần 5 triệu đồng so người khác.

 Ông Phạm Thành Tâm, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện An Phú (An Giang) cho rằng nguyên nhân ít người làm theo cách của ông Gấu là do nông dân “mất phương hướng” vì các Cty thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) quảng cáo quá nhiều trên các phương tiện thông tin dẫn đến lo sợ về tâm lý. Mặt khác, lãnh đạo ngành nông nghiệp của tỉnh trước đây cũng không tin nông dân làm được nên chưa triển khai diện rộng. Ông Tâm nói: “Tôi đã từng đề nghị lãnh đạo Sở NN&PTNT nhân rộng mô hình không phun thuốc trừ sâu trên địa bàn huyện để dân làm theo nhưng không ai mặn mà”. Năm 2014, toàn huyện An Phú có gần 14.000 ha sản xuất lúa, trong đó diện tích không phun thuốc trừ sâu trên 400 ha (chiếm 2,86%) với hơn 100 hộ tham gia, rải rác ở nhiều xã. Huyện đang triển khai nhân rộng. Dự kiến, vụ thu đông 2015 sẽ phát triển lên 800 ha.

 Ông Cao Vĩnh Thông, Trưởng phòng kỹ thuật, Chi cục BVTV tỉnh An Giang, cho biết, mỗi năm tỉnh tổ chức hơn 5 đợt tập huấn kỹ thuật cho nông dân nhằm hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu, rầy. Tuy nhiên, các Cty thường xuyên tổ chức hội thảo để bán thuốc và cử kỹ sư xuống tận nhà hỗ trợ nên nông dân bị tác động phải dùng thuốc. Ông Thông kể: “Nhiều lần cán bộ Chi cục BVTV xuống thăm đồng thấy thiên địch có thể khống chế được sâu nên khuyên đừng phun thuốc nhưng sau đó kỹ sư Cty xuống nói nếu không phun thuốc là thất bại nên nông dân không yên tâm”.

 Vai trò tổ chức sản xuất của nhà nước còn yếu 

 PGS Võ Công Thành, quyền Trưởng bộ môn Di truyền giống nông nghiệp, Đại học Cần Thơ cho rằng, nguyên nhân là do khâu quản lý chất lượng giống, tổ chức sản xuất của nhà nước còn yếu. Đồng thời, thương lái mua nhiều giống trộn lẫn với nhau dẫn đến chất lượng không đồng đều rồi đem đi xuất khẩu. Ông Thành phân tích, hiện ở ĐBSCL nông dân chủ yếu sử dụng giống IR 50404 chất lượng thấp. Ở vụ đông xuân, chất lượng gạo tương đối khá còn vụ hè thu thấp. Thương lái mua về trộn lại rồi bán gạo 25% tấm thì khách hàng chê, mất thương hiệu.

 Ông Thành nêu giải pháp, nhà nước nên đầu tư mạnh và đặt hàng các đơn vị nghiên cứu giống để tạo ra giống chất lượng để xuất khẩu. Bộ NN&PTNT nên có tiêu chí rõ ràng về chất lượng gạo khi xuất ra nước ngoài. Ví dụ, xuất sang thị trường khó tính như Nhật Bản thì cần phải làm giống hạt tròn, mềm dẻo. Còn sản xuất lúa hạt dài xuất sang thị trường Indonesia, Philippines… chẳng hạn. Có như thế thì dần dần gạo Việt Nam mới có chỗ đứng trên trường quốc tế.

 Ông Đỗ Minh Tri, Phó Chánh văn phòng Điều phối thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang tập trung xây dựng chuỗi giá trị là tổ chức lại sản xuất, áp dụng nhiều biện pháp giảm giá thành.

 Ông Võ Công Minh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong chuỗi giá trị lúa gạo, vai trò của HTX vô cùng quan trọng. Đó là nơi tập hợp nhiều nông dân hình thành cánh đồng liên kết. Tỉnh chủ trương ưu đãi và khuyến khích các HTX phát triển bằng cách hỗ trợ 50% lãi suất tham gia mô hình “tích tụ ruộng đất”; hỗ trợ vay vốn san bằng đồng ruộng giảm 50% lãi suất; mua máy móc thiết bị với lãi suất 0% trong vòng 3 năm…

 Theo ông Thành, để thực hiện tái cơ cấu thành công, cần xóa bỏ tập quán trồng 3 vụ lúa/năm mà tập trung vào giống lúa chất lượng cao. Hiện nay, ĐBSCL đang trong tình trạng loạn giống, vì thế, định hướng trong thời gian tới tập trung xây dựng giống và chỉ cần có 1 đến 2 giống chất lượng cao để khẳng định thương hiệu gạo Việt là thành công.

Nguồn: Theo Báo Tiền phongThứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015

VN nhập khẩu 73 triệu USD thuốc trừ sâu, chủ yếu từ Trung Quốc


Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 11.2015, Việt Nam đã nhập khẩu 73 triệu USD thuốc trừ sâu.

Trong đó, nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu là từ Trung Quốc, chiếm tới 51,5% tổng giá trị của mặt hàng này. Các thị trường nhập khẩu có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 là Malaysia (tăng 77%), Pháp (tăng 27,8%), Nhật Bản (tăng 34,3) và Hàn Quốc (tăng 32,2%). Hai thị trường có sự sụt giảm mạnh nhất là Indonesia và Đức với mức giảm lần lượt là 31,4% và 27,6%.

Cũng trong báo cáo này, về giá cả thị trường, Bộ NN&PTNT cho biết thị trường lúa gạo trong nước có xu hướng tăng tích cực. Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng lên từng ngày trong tuần đầu tháng 11 và hiện đã ổn định trở lại.

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, diễn biến giá lúa tại một số tỉnh ĐBSCL trong tháng 11 cụ thể như tại An Giang, lúa IR50404 tăng tới 400 đồng/kg, từ 4.500 đồng/kg lên 4.900 đồng/kg, gạo OM 2514, OM 1490 tăng từ 4.600 đồng/kg lên 5.000 đồng/kg (lúa tươi). Lúa thơm jasmine tăng từ 5.700 đồng/kg lên 5.800 đồng/kg (lúa khô). Tại Bạc Liêu, giá lúa tăng từ 5.600 – 5.700 đồng/kg lên 5.700 – 5.800 đồng/kg (lúa khô). Tại Kiên Giang, lúa tẻ thường tăng từ 5.600 đồng/kg lên 5.900 đồng/kg, lúa dài tăng từ 5.800 đồng/kg lên 6.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá các loại nông sản như sầu riêng cơm vàng hạt lép Ri6, sầu riêng Thái Lan (Monthong) đã tăng cao lên mức 80.000 đồng/kg, trong khi 2 tháng trước con số này chỉ trên 30.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do đang là thời điểm nghịch vụ, sản lượng tương đối ít, trong khi nhu cầu từ phía Trung Quốc tăng mạnh, dẫn đến giá tăng cao.

 Bên cạnh đó, người dân trồng vú sữa ở ĐBSCL lại đang rất phấn khởi khi vú sữa đã tăng giá ở mức rất cao ngay từ đầu vụ. Hiện giá vú sữa Lò Rèn tại tỉnh Cần Thơ là 48.000 đồng/kg, nhưng sản lượng chưa cao. Dự báo vào chính vụ giá trái cây này giảm khoảng một nửa do sản lượng tăng.

Tháng qua, giá chôm chôm đang vào vụ nghịch với chất lượng không thua kém trái chôm chôm vụ thuận. Chôm chôm mùa nghịch giá bán trung bình 10.000 - 12.000 đồng/kg, cao hơn mùa thuận khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Ở các tỉnh phía Bắc, những người trồng chuối Hưng Yên hiện đang vui mừng vì chuối liên tục được giá. Thời điểm này, dù chuối vẫn còn non nhưng nhiều thương lái đã đến vườn đặt cọc. Nguyên nhân là ngoài nhu cầu tăng vào dịp cuối năm hiên nay đã có một số doanh nghiệp xuất khẩu chuối sang Trung Quốc và gần đây là Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện giá chuối là 7.000 - 8.000 đồng/kg.

 Tại Đà Lạt, giá các loại rau tại thị trường này đa phần ổn định, ngoại trừ khoai tây và cà chua do sản lượng ít trong khi nhu cầu tăng mạnh. Hiện giá cà chua và khoai tây đã tăng lên mức giá tương ứng là 12.000 đồng/kg, và 20.000đồng/kg (tăng 2000-5000đồng/kg so với đầu tháng).

 Về thị trường thịt heo, hiện nay, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh An Giang được các thương lái thu mua với giá 38.000 đồng/kg, ở Vĩnh Long là 40.500 đồng/kg. Giá heo hơi thời gian qua ở mức thấp do ảnh hưởng thông tin một số trang trại chăn nuôi heo trong nước sử dụng chất cấm để tạo nạc nên người tiêu dùng e ngại khi sử dụng thịt lợn.

 Ngoài ra, các tỉnh ĐBSCL hiện đang vào mùa nước nổi, cá đồng và nhiều loại thủy sản khác được bày bán nhiều tại các chợ cũng là nguyên nhân khiến mặt hàng này tiêu thụ chậm, ảnh hưởng đến giá cả.Trong khi đó, giá gà thịt tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL có xu hướng giảm với mức giảm 5.500 – 6.000 đồng/kg, hiện dao động từ 19.500 – 20.500 đồng/kg. Hiện tại, gà Mỹ và nhiều sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam với giá rẻ tiếp tục ảnh hưởng đến giá thịt gà trong nước.

Nguồn: Theo motthegioi.vnThứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Giá lúa gạo tiếp tục xu hướng tăng


Trong nửa đầu tháng 11/2015, giá gạo tẻ biến động không đều, ổn định tại thị trường miền Bắc và tăng tại thị trường miền Nam. 

Hiện nay, giá chào bán gạo xuất khẩu đang tăng tại hai thị trường Thái Lan và Việt Nam. Tại Thái Lan, loại gạo 5% tấm giá ở mức 362-365 USD/tấn, tăng 2USD/tấn; loại 25% tấm giá ở mức khoảng 346-350 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn. Giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam, loại 5% tấm dao động ở mức 375-380 USD/tấn, tăng khoảng 25-30 USD/tấn; loại 25% tấm dao động ở mức 360-365 USD/tấn, tăng khoảng 30-35 USD/tấn.

Ở thị trường trong nước, tại miền Bắc, giá thóc, gạo tẻ thường tiếp tục ổn định so với cùng kỳ tháng 10/2015. Giá thóc tẻ thường dao động phổ biến ở mức 6.000-6.500 đồng/kg, giá một số loại thóc chất lượng cao hơn phổ biến ở mức 7.500-8.500 đồng/kg, giá gạo tẻ thường dao động phổ biến ở mức 8.000-13.000 đồng/kg.

 Tại miền Nam, giá lúa, gạo 15 ngày đầu tháng 11/2015 tăng so với cùng kỳ tháng 10/2015: Giá lúa dao động ở mức 4.850-5.650 đồng/kg, tăng 100-200 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 7.350-7.550 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; loại 25% tấm giá ở mức 7.000-7.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

 Giá lúa gạo tăng bởi giá chào bán gạo xuất khẩu tại Thái Lan, Việt Nam tăng lên sau khi cả hai bên cùng ký được hợp đồng cung cấp gạo cho Philippines và Indonesia.

 Dự báo thị trường lúa gạo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong những tháng cuối năm do Philippines đang lên kế hoạch nhập khẩu thêm 1 triệu tấn gạo vào đầu năm 2016, trong khi nguồn cung lúa từ vụ Thu Đông đang giảm dần do hiện đã là cuối vụ thu hoạch.

Nguồn: Theo baochinhphu.vnThứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Lúa gạo Cát Tiên trước cơ hội TPP


Khi gia nhập TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương), lúa gạo Việt Nam theo dự báo sẽ là mặt hàng nông sản có nhiều lợi thế, nhiều cơ hội để vươn xa hơn nữa.

Tại “Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030” vừa được Chính phủ phê duyệt, lúa gạo được xác định là một trong 10 sản phẩm nông nghiệp được ưu tiên phát triển. Với Lâm Đồng, lúa gạo tuy không phải là sản phẩm chủ yếu nhưng “Lúa gạo Cát Tiên” lại là một thương hiệu cần được phát huy trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế và nhất là trước cơ hội Việt Nam trở thành thành viên của TPP.

 Sản phẩm mang hương vị “phù sa Đồng Nai” 

 Sản phẩm lúa gạo Cát Tiên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận độc quyền vào tháng 3/2011. Theo quy chế, Cát Tiên đưa ra quyết tâm “cùng xây dựng nhãn hiệu tập thể “Lúa gạo Cát Tiên” trở thành một thương hiệu mạnh”. Như vậy, có thể nói, TPP chính là cơ hội để hạt gạo Cát Tiên mang hương vị phù sa sông Đồng Nai trở thành một sản phẩm có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

 So với các vùng lúa trọng điểm trong cả nước, vùng lúa Cát Tiên và Đạ Tẻh - huyện cận kề Cát Tiên và cũng chủ yếu sản xuất lúa - có diện tích không lớn. Theo quy hoạch cây lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020, cả tỉnh sẽ ổn định khoảng 20.200ha; trong đó, lúa 2 vụ trở lên đạt 15.000ha; năng suất bình quân đạt 5,4 - 5,5 tấn/ha; sản lượng lúa mỗi năm đạt 200.000 tấn. Cũng theo quy hoạch này, đến năm 2020, trong tổng diện tích lúa của tỉnh sẽ có trên 85% diện tích gieo trồng sử dụng giống lúa xác nhận có năng suất, chất lượng và khả năng kháng sâu bệnh cao; có từ 38% - 40% diện tích canh tác lúa chất lượng cao và lúa giống được sản xuất theo quy trình VietGAP. Cũng theo quy hoạch này, Cát Tiên và Đạ Tẻh là hai trong 6 vùng chuyên canh lúa hàng hóa của tỉnh; trong đó, Cát Tiên được xác định diện tích sản xuất lúa hàng hóa là 4.680ha, và con số này của Đạ Tẻh là 3.700ha. Với riêng Cát Tiên, theo quy hoạch, cây lúa được xác định phát triển theo hướng sau: “Ổn định vùng chuyên canh lúa với diện tích 4.680ha; trong đó, đất trồng lúa 3 vụ khoảng 1.600 - 1.700ha; xây dựng vùng lúa chất lượng cao có diện tích 1.500ha và vùng sản xuất lúa giống với diện tích 300 - 500ha để đáp ứng nhu cầu giống tại chỗ. Chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống phù hợp với đặc điểm tự nhiên của huyện và giảm thiểu rủi ro do ngập lũ; phát triển hệ thống kênh mương nội đồng, cải tạo đồng ruộng, thâm canh đưa năng suất lúa lên 56 - 58 tạ/ha/vụ, sản lượng trên 50.000 tấn. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” thành thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên””.

 Cơ hội vươn xa 

 Lãnh đạo huyện Cát Tiên cho biết, trước cơ hội TPP và nằm trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” cần được xúc tiến quảng bá, tuyên truyền một cách sâu rộng hơn nữa. Đặc biệt, mặc dầu không phải là vùng lúa rộng lớn như các vùng lúa trọng điểm của cả nước nhưng “Lúa gạo Cát Tiên” với các giống chọn lọc trở thành giống lúa riêng “ăn” phù sa sông Đồng Nai nên có hương vị rất riêng là một thế mạnh của sản phẩm lúa gạo Cát Tiên trong chiến lược quảng bá trong thời gian sắp đến.

 Công bằng mà nói, mặc dầu có một thế mạnh rất riêng nhưng đến thời điểm hiện tại, sản phẩm lúa gạo Cát Tiên của Lâm Đồng vẫn chưa được biết đến nhiều. Bởi vậy, cũng theo lãnh đạo huyện Cát Tiên, trong thời gian sắp đến, Cát Tiên trong phạm vi cho phép có thể tăng cường liên kết đầu tư sản xuất để tạo vùng nguyên liệu lúa gạo “chuyên biệt” thật bền vững; liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước để đưa sản phẩm gạo Cát Tiên ra nước ngoài; cùng với đó là việc thiết lập hệ thống thông tin thị trường một cách cụ thể, minh bạch, kịp thời; đặc biệt là những thông tin về tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật của sản phẩm lúa gạo Cát Tiên. Với khuôn khổ TPP, theo nhận định của các chuyên gia, một số quốc gia xuất khẩu gạo chủ yếu của thế giới như Thái Lan, Ấn Độ… đang nằm ngoài Hiệp định chính là một trong những cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu gạo. Và, nếu đây là cơ hội của hạt gạo Việt Nam thì cơ hội của những sản phẩm lúa gạo các vùng và địa phương, trong đó có “hạt gạo phù sa Đồng Nai” của Lâm Đồng, cũng nằm trong phạm vi này.

 Tất nhiên, trước cơ hội TPP, mỗi vùng và mỗi địa phương (cấp tỉnh) đều có thế mạnh riêng về sản phẩm gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, hạt gạo “phù sa sông Đồng Nai” chính là thế mạnh chỉ của riêng Lâm Đồng.

Nguồn:  Theo Báo Lâm ĐồngViệt Nam sẽ xuất khẩu được thêm 4 triệu tấn gạo?


Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu hiện nay 12 nước trong khối tham gia Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) sản xuất hàng năm khoảng 113,7 triệu tấn lúa mỳ và 403 triệu tấn các loại ngũ cốc khác, thì sản lượng gạo chỉ đạt 45,3 triệu tấn, chiếm 8% trong cơ cấu sản xuất lương thực của khối này (trong đó VN chiếm gần 60%). Chính vì thế, nhu cầu nhập khẩu gạo trong khối này luôn tăng trong 10 năm qua.

Các số liệu thống kê của FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) cho thấy, 10 năm trước sản lượng gạo nhập khẩu của 11 quốc gia trong khối TPP (trừ VN) là 3,1 triệu tấn. Đến năm 2014, con số này đã tăng lên là 4,7 triệu tấn, chiếm 11,7% trong tổng khối lượng gạo nhập khẩu của thế giới và gần bằng ¾ tổng khối lượng gạo xuất khẩu của VN.

 Nông dân phơi lúa để tự làm giống tại huyện Châu Thành, An Giang.

 Như vậy, trong điều kiện nhập khẩu với nhiều ưu đãi hơn so với bên ngoài khối TPP thì đây rõ ràng là cơ hội vàng cho gạo VN “ghi điểm”, gia tăng lượng gạo xuất khẩu vào khối này. Bởi hiện nay VN chỉ mới xuất khẩu có 760.000 tấn vào khối này trong năm 2014, trong khi nhu cầu tới 4,7 triệu tấn, tức vẫn còn tiềm năng gần 4 triệu tấn cho gạo VN.

 Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, mặc dù đây là cơ hội vàng nhưng với cung cách sản xuất hiện nay của ngành nông nghiệp thì VN vẫn sẽ khó nắm bắt được được cơ hội này. “Bởi gạo của VN hiện nay vẫn chưa có thương hiệu, không thuần loại, không truy xuất được nguồn gốc và đặc biệt không kiểm soát được dư lượng hóa chất” – TS Nguyễn Đình Bích, chuyên gia ngành lúa gạo, chỉ ra nguyên nhân.

 Theo ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tập trung vào việc tăng quy mô sản xuất lớn cho nông dân, hướng tới sản xuất bền vững, sản xuất sạch, nâng cao chất lượng hạt gạo nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến tới xây dựng thương hiệu cho lúa gạo VN.

 Bên cạnh các mục tiêu cải cách của Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo, TS Nguyễn Đình Bích cũng chỉ ra những thị trường “ngách” nhỏ mà doanh nghiệp có thể tận dụng để “ghi bàn”. Đó chính là thị trường các loại gạo chức năng, gạo hữu cơ, gạo thảo dược… “Gạo hữu cơ xuất khẩu qua Mỹ của một doanh nghiệp ở Bạc Liêu đang có giá tới 800 USD/tấn, cao gấp 2 lần gạo thường hiện nay, mà việc sản xuất loại gạo này đang rất có triển vọng” – TS Bích cho biết.

Nguồn: Theo Báo Dân ViệtHợp đồng xuất khẩu gạo tháng 10 cao nhất từ trước đến nay


Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu của cả nước trong 10 tháng qua đạt 5,038 triệu tấn gạo, giảm gần 6% về lượng và giảm bình quân 24,03 USD/tấn về giá so với cùng kỳ năm trước. 

 Trong các thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam, khu vực châu Á vẫn chiếm thị phần cao nhất với 71,58%, nhưng tỷ lệ này đã giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2014.

 Thay vào đó là gia tăng lượng gạo xuất khẩu ở các nước khu vực châu Phi (chiếm 15,58%, tăng 16,97% so với 2014), châu Đại Dương (chiếm 2,15%, tăng 138,48%), châu Âu (chiếm 2,02%, tăng 25,62%).

 Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam gồm có Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Ghana, Cuba, I’vory Coast, tăng từ gần 2-33% so với cùng kỳ năm trước về sản lượng.

 Theo ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch VFA, hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trong tháng 10 qua đạt mức cao nhất từ trước đến nay, gần 2 triệu tấn, vượt mức cùng kỳ năm 2014 trên 22%.

 Sự gia tăng trên chủ yếu do có các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung lớn sang Indonesia, Philippines và Cuba trên 1,5 triệu tấn. Đặc biệt, lượng hàng 1,45 triệu tấn chuẩn bị cho thực hiện theo hợp đồng tập trung Philippines và Indonesia đã đủ giao cuối năm nay và phần lớn cho giao quý 1/2016.

 Trong khi đó, theo Cục Trồng trọt và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vụ Đông Xuân 2015-2016, nhiều địa phương sẽ xuống giống sớm do lũ đầu nguồn về ít, mực nước lũ thấp, rút sớm. Do đó, nhiều khả năng đến tháng 1/2016, khu vực này đã cho thu hoạch nhiều lúa gạo mới.

 Thực tế tình hình cho thấy từ sản xuất, tiêu thụ cho đến xuất khẩu lúa gạo đến cuối năm nay và những tháng đầu năm 2016 tương đối khả quan.

 Theo dự báo của VFA, xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm nay là 6,34 triệu tấn. Nếu tính thêm lượng gạo xuất khẩu không chính thức qua mậu biên không được thống kê khoảng 1,64 triệu tấn, lượng xuất khẩu cả năm nay có thể đạt xấp xỉ 7,98 triệu tấn gạo./.

Nguồn: Theo vietnamplus.vnCần thay đổi tư duy sản xuất, chế biến và thương mại gạo Việt


Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam là cần thiết và cấp bách để nâng cao chất lượng, vị thế, giá trị của gạo Việt Nam trên thị trường.

Tại Diễn đàn chính sách nông nghiệp thường niên mới đây, nhiều chuyên gia đặt vấn đề lo lắng về vị thế của hạt gạo Việt trên thị trường, giá trị mà hạt gạo mang lại cho người nông dân. Khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tìm cách xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam là cần thiết và cấp bách để nâng cao chất lượng, thương hiệu, vị thế của gạo Việt Nam trên thị trường.

 Lượng nhiều, không thương hiệu, giá trị ít 

 Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt câu hỏi: Việt Nam xuất khẩu gạo được 3 tỷ USD, nhưng người dân nước ta cũng chi ra 3 tỷ USD để uống bia. Vậy bao nhiêu công sức của hàng triệu nông dân vật lộn với ruộng đồng làm ra gạo chỉ đáng ngang tiền uống bia, như thế có đáng không?

 Nông dân Việt Nam làm ra nhiều lúa gạo nhưng lợi nhuận thu được chưa nhiều 

Bà Lan dự báo: ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi bước vào hội nhập. Nhưng nhìn lại thực tế, bà Lan thể hiện rõ sự lo lắng và thẳng thắn: Nước ta vẫn đang có tình trạng mải miết sung sướng với thành tích số lượng mà không quan tâm đến chất lượng, giá trị mang lại. Bởi nước ta vẫn tự hào có thứ hạng cao về xuất khẩu một số mặt hàng như gạo, cà phê, điều, hồ tiêu… Nhưng thứ hạng cao đó vẫn chỉ là về số lượng còn vấn đề cần đặt ra là thứ hạng cao nhưng giá trị thực thu về cho nền kinh tế, cho người nông dân là bao nhiêu?

 Lo lắng của chuyên gia Phạm Chi Lan rất có cơ sở. Vì nước ta đang là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, chỉ sau Thái Lan và Ấn Độ. Sản lượng xuất khẩu bình quân những năm gần đây từ 6 - 8 triệu tấn/năm, nhưng chủ yếu xuất khẩu dạng thô, giá trị kinh tế thấp; chủ yếu tập trung ở phân khúc thị trường thấp, dòng sản phẩm trung bình, còn phân khúc thị trường chất lượng cao mới chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng xuất khẩu; vẫn lép vế về thị phần và giá trị trên thị trường gạo thế giới. Đặc biệt, đối với các thị trường gạo khó tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản… gạo Việt Nam vẫn đứng trong danh sách dự bị.

 TS. Đào Thế Anh (Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực – Cây thực phẩm) cũng chỉ ra thêm thực trạng đáng buồn cho hạt gạo Việt khi mà xuất khẩu tới trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng tới nay vẫn chưa có thương hiệu gạo mang tên Việt Nam. Gạo Việt Nam chủ yếu đóng bao và mang nhãn hàng của doanh nghiệp hay quốc gia nhập khẩu. Thậm chí, ngay tại thị trường trong nước, gạo Việt Nam bị đánh giá thấp hơn gạo nhập khẩu từ Thái Lan, Camphuchia, Đài loan, Nhật Bản…

 Cần làm mới hình ảnh gạo Việt 

 Theo phân tích của ông Đào Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn (Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), thực trạng trên xuất phát từ việc nước ta đã chọn hướng tiếp cận sản phẩm gạo theo số lượng, nông dân chủ yếu sản xuất theo hướng thụ động, cứ giống nào giá cao thì sản xuất, thường không tính trước được sản phẩm làm ra sẽ bán đi đâu. Điều này khiến ngay cả tại thị trường nội địa, gạo Việt cũng bị… chìm.

 Gạo Việt xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc 
Năm 2014, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 6,3 triệu tấn, với tổng trị giá 2,93 tỷ USD. Giá gạo của Việt Nam thường bán ở mức khoảng 345 USD/tấn, trong khi loại gạo tương đương của Ấn Độ là 365 USD/tấn, Myanmar là 420 USD/tấn và Campuchia là 425 USD/tấn. Trong khi gạo trắng hạt dài cấp thấp của Campuchia có giá 410 USD/tấn, giá gạo Việt Nam cùng loại dừng ở mức 340 USD/tấn. Sự chênh lệch này cho thấy sự thua kém về chất lượng và giá trị của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.
Khối lượng gạo xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 5,32 triệu tấn và 2,26 tỷ USD, giảm 4,6% về khối lượng và giảm 11,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng qua là 428,69 USD/tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. 

Vì thế, theo ông Huấn, nước ta cần khẩn trương tái định vị và làm mới hình ảnh của gạo Việt Nam trong lòng người tiêu dùng. Yêu cầu cấp bách là xây dựng thương hiệu gạo quốc gia với những tiêu chuẩn cụ thể, được quản lý nghiêm ngặt gắn với chuỗi giá trị khép kín và ổn định.

Đề án Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai. Trong đó nêu rõ quan điểm xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam phải gắn với chuỗi giá trị, bảo đảm phát triển bền vững; định vị tạo dựng hình ảnh, duy trì lòng tin người tiêu dùng bằng uy tín của doanh nghiệp, sản phẩm và sự bảo đảm của Nhà nước; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tiếp cận vào phân khúc thị trường chất lượng cao, duy trì và giữ vững thị trường truyền thống. Theo đó, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ bằng chính sách và các hoạt động quảng bá, giới thiệu trong và ngoài nước; và các doanh nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng, sử dụng và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam.

 Theo ông Huấn, trong bối cảnh nhiều hiệp định tự do thương mại quan trọng đã, đang và sẽ được ký kết sẽ đem đến không chỉ cơ hội mà còn có không ít thách thức cho ngành lúa gạo, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo càng cần được thực hiện quyết liệt hơn. Muốn xây dựng thành công thương hiệu gạo Việt, phải thay đổi tư duy sản xuất, chế biến và thương mại. Đó là, doanh nghiệp phải được coi trọng là tác nhân nền tảng để tổ chức sản xuất, tìm kiếm và phát triển thị trường. Nhà nước hỗ trợ chính sách, tạo ra môi trường để doanh nghiệp chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

 Đặc biệt, cần nhận thức và thực hành tư duy theo hướng “trong cạnh tranh, người thắng không phải là người bán được số lượng nhiều, quan trọng hơn là giá trị thu được, niềm tin của khách hàng và sự ổn định của giá trị, niềm tin đó. Nếu gạo Việt Nam có chất lượng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm, niềm tin, giá trị sẽ theo đó dần tăng”- ông Huấn nhấn mạnh.

 Nhiều chuyên gia đề nghị phải: định vị rõ về sản phẩm, bao gồm cả về giống, chất lượng, nguồn gốc và quy trình sản xuất; có các tiêu chuẩn cụ thể lựa chọn giống mang thương hiệu gạo Việt Nam; xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu này qua các sản phẩm cụ thể.

 Về lâu dài, muốn xây dựng thành công và duy trì vị thế thương hiệu gạo Việt trên thị trường, cần quan tâm đến công tác hậu cần (logistics), đặc biệt là xây dựng trung tâm kiểm định chất lượng gạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm này sẽ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và tiếp cận tốt hơn các thị trường; hỗ trợ các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá khách quan, khoa học./.

Nguồn: Theo Xuân Thân/VOV.VNThứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Bi kịch nhiều ruộng vẫn nghèo: Trồng lúa theo yêu cầu của... thương lái


Theo tìm hiểu của Dân Việt, sở dĩ nông dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thời gian dài chỉ chú trọng sản xuất các giống lúa chất lượng thấp, một mặt là do bị thị trường chi phối, một mặt các tỉnh cũng muốn “đua” về thành tích sản xuất lúa, nên đã không chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng các giống lúa chất lượng cao.

Do thương lái yêu cầu 

 Tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang), theo thống kê của Phòng NNPTNT, chỉ riêng vụ đông xuân năm 2014 toàn huyện có 30% diện tích lúa chất lượng thấp, nhưng đến vụ sau (vụ hè thu năm 2015), diện tích loại lúa này tăng lên 70%. Nguyên nhân khiến cho diện tích lúa chất lượng thấp tăng đột biến là do các thương lái yêu cầu thu mua với số lượng lớn, tác động đến các địa phương khi phân bổ diện tích gieo sạ.

Nông dân thị trấn  Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thu hoạch lúa. 

 Ông Ngô Xuân Hiền – Trưởng phòng NNPTNT huyện Châu Thành A, cho biết: “Lâu nay, lúa IR 50404 vẫn được thương lái mua vì có thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Hơn nữa trong cơ cấu 3 vụ một năm thì phải có một vụ gieo sạ lúa ngắn ngày nên người nông dân đã lựa chọn IR 50404”.

 Cũng như ông Hiền, bà Trần Hồng Tim – Trưởng phòng NNPTNT huyện Vị Thủy (Hậu Giang) nhận định, diện tích lúa chất lượng thấp trên địa bàn huyện còn lớn một phần là do... thương lái. Bà Tim giải thích: “Nhiều năm qua, khi bước vào vụ thu hoạch, lúa IR 50404 sẽ được làm trước (thời gian sinh trưởng ngắn hơn lúa chất lượng cao) nên thương lái mua với giá cao. Sau khi thu hoạch lúa chất lượng cao, lúa IR 50404 đã được gặt gần hết, số lượng ít nên thương lái cũng mua với giá cao để đấu trộn với lúa khác. Nghĩ giá lúa này lúc nào cũng cao nên nông dân cứ mãi sản xuất, ít quan tâm đến lúa chất lượng cao”.

 Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ sản xuất các giống lúa chất lượng thấp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2014 chiếm khoảng 20% diện tích gieo sạ; nhưng năm 2015 này có khả năng lên đến khoảng 30%. “Hiện vẫn còn nhiều thị trường cần gạo giá rẻ nên người dân đã dựa vào nhu cầu đó mà sản xuất. Trong đó, có số diện tích gieo sạ theo yêu cầu của thương lái, có số diện tích đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu (có hợp đồng bao tiêu)” – ông Lê Văn Đời – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang nói.

 Liên quan đến việc nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa chất lượng thấp, ông Huỳnh Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng nhận định: “Hiện nay các loại lúa chất lượng thấp vẫn có thị trường xuất khẩu ổn định như Philippines, Trung Quốc… Để đáp ứng thị trường trên, một số doanh nghiệp yêu cầu sản xuất thì người dân vẫn sản xuất với số lượng diện tích ổn định, cân đối”.

 Cũng theo ông Vân, nếu sản xuất lúa IR 50404 thì phải sản xuất ở một vùng nhất định và có đầu tư của ngành chuyên môn. Hiện các nhà chế biến cho biết các loại gạo dẻo không làm được gạo sấy nên đã lựa chọn IR 50404 (có tinh bột cao) chế biến.

 Chính điều này dẫn tới việc, thời gian và giá thu mua lúa chất lượng thấp ở ĐBSCL phần lớn phụ thuộc vào sức mua thương lái, nếu thị trường cần thì thương lái mua giá cao, nếu thị trường dư thừa thì giá xuống thấp, khó kiểm soát.

 Thay đổi vòng luẩn quẩn 

 "Hiện nay, nhu cầu thế giới đối với lúa chất lượng thấp ở Việt Nam là 30%, nếu người dân tiếp tục tăng diện tích thì giá lúa sẽ giảm. Cá biệt một số giống lúa chất lượng thấp có giá cao là do các thương lái tung giá “ảo” để người dân tăng diện tích xuống giống”. PGS-TS Nguyễn Ngọc Đệ 

 Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Đệ - Phó Trưởng khoa Phát triển nông thôn (Trường Đại học Cần Thơ), một trong những nhược điểm của ngành lúa gạo ở ĐBSCL là phần lớn lượng lúa sau khi thu hoạch phải qua tay thương lái.

 Những thương lái mua lúa IR 50404 với giá cao ở vụ đông xuân để xay xát hoặc trữ lại vì tỷ lệ gạo thành phẩm của loại lúa này đạt cao sau khi xay xát (còn gọi là đặng gạo). Loại lúa này sẽ được đấu trộn các loại lúa có chất lượng cao (hạt gạo thường bị gãy, vỏ dày, không được đặng gạo) để bán gạo được lãi nhiều.

 Cũng theo ông Đệ, việc làm trên của các thương lái đã thúc đẩy người dân trồng lúa IR 50404, nhưng ngược lại kéo giảm diện tích lúa chất lượng cao chứ không phải chính quyền địa phương khuyến khích người dân gieo sạ lúa chất lượng thấp.

 Việc làm này cần có biện pháp ngăn cản kịp thời và tách bạch riêng giữa các nhóm gạo để có thể tồn tại được trên thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, để ổn định được sản lượng, nước ta cần tăng cường đầu tư vào lĩnh vực chế biến. Cách này có thể giúp vùng bảo quản được lúa gạo khi giá xuống thấp, lúc cần thì tung ra thị trường.

 Còn TS Lê Văn Bảnh – Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ NNPTNT), một chuyên gia về lúa gạo thì cho rằng: “Có thể nói, đến nay, nước ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong sản xuất lúa, đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau Thái Lan, Ấn Độ, với sản lượng đạt từ 6-7 triệu tấn gạo/năm. Tuy nhiên, giai đoạn hội nhập này, số lượng không còn quan trọng nữa mà cần ở chất lượng cao để cạnh tranh, cần ở giá trị hạt gạo”.

 Theo TS Bảnh, tập quán canh tác cũng như tư duy cũ cần phải thay đổi, tuy nhiên vấn đề này cần phải có thời gian. Riêng về sản xuất lúa chất lượng thấp như IR 50404, TS Bảnh cũng cho rằng: Các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan phải phân vùng sản xuất cụ thể và có sự quản lý chặt chẽ về diện tích, sản lượng, chất lượng. Bởi thực tế, giống lúa nào của Việt Nam cũng có thị trường, chỉ cần đưa sản phẩm đến đúng nơi cần đến với số lượng cụ thể.

 Chọn tạo nhiều giống lúa chất lượng cao 
 Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã từng cho biết: “Tôi có trao đổi với các đồng chí Giám đốc Sở NNPTNT các tỉnh ĐBSCL, tại sao ở gia đình, vợ con nhà các đồng chí đều ăn gạo có giá 10.000 đồng/kg trở lên, mà các đồng chí cứ đi chỉ đạo bà con nông dân sản xuất giống lúa chất lượng thấp. Điều này cần được thay đổi ngay”.
 Cũng theo ông Phát, trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành lúa gạo hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có đóng góp rất tốt trong việc chọn, tạo và phổ biến các giống tốt cho nhân dân, như Tổng Công ty Giống Thái Bình có giống lúa BC15 được trồng trên diện tích lớn nhất so với các tổ chức nghiên cứu về giống lúa ở nước ta.
 Về cơ cấu sản xuất, ông Phát cũng cho biết đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy các lợi thế của cả nước và mỗi vùng. Những gì là lợi thế của nước ta thì vẫn đang được tiếp tục phát huy mạnh hơn. Trong sản xuất lúa đang có chuyển động mạnh theo hướng nâng cao chất lượng. Tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao tăng nhanh. Ở Thái Bình, giống BC15 bán được khoảng 7.000 đồng/kg, nên tới vụ mùa vừa qua đã tới 70% diện tích gieo trồng lúa đạt chất lượng cao.
                                                                                                                      Ngọc Lê (ghi) 
 Cần nhà nước hỗ trợ nhiều hơn 
 Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, nhất là khi nước ta tham gia vào TPP, TS Lê Văn Bảnh lưu ý: Việc cạnh tranh xuất khẩu gạo sẽ trở nên ngày càng gay gắt, vậy việc sản xuất lúa chất lượng thấp chỉ dừng ở mức diện tích như Bộ NNPTNT khuyến cáo và thay vào đó là phát triển các loại lúa đặc sản, lúa thơm tiến tới xây dựng thương hiệu ngành lúa gạo Việt Nam. Song song với phát triển các giống lúa này cần có sự hỗ trợ nhiều mặt từ các chính sách của Chính phủ. Có như vậy, lúa gạo nước ta mới có vị thế mạnh trên thị trường, giá bán mới được nâng lên, người dân mới được lãi nhiều.
                                                                                                                  Huỳnh Xây (ghi)

Nguồn: Theo Báo Dân ViệtThứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Cánh đồng lớn vẫn... nhỏ


Sau 2 năm Chính phủ khuyến khích dựng 'cánh đồng lớn' với nhiều ưu đãi trong chính sách cho nông nghiệp, đến thời điểm này kỳ vọng về 'cánh đồng mẫu' vẫn chưa thành hiện thực.

Diện tích cánh đồng lớn trên cả nước đạt hơn 550.000 ha. Con số này được Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam thông tin tại Hội nghị sơ kết sau 2 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tổ chức tại TP.HCM hôm qua 10.11.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, dẫn câu chuyện về chăn nuôi tại Đồng Nai và cho rằng ngành chăn nuôi VN có cơ hội cạnh tranh tốt nếu chính sách liên kết hỗ trợ được làm đến nơi đến chốn. “Chúng ta thua vì manh mún chứ không phải thua vì năng lực yếu. TPP là sân chơi bình đẳng, chúng tôi cần Bộ NN-PTNT hỗ trợ thông tin minh bạch của thị trường, số liệu nhập khẩu thế nào sẽ biết yếu tố cạnh tranh không lành mạnh hay không”, ông Công nói. 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng các mô hình cánh đồng lớn đều cho hiệu quả rõ rệt, song theo ông nhận định tốc độ mở rộng diện tích cánh đồng lớn trên cả nước còn chậm.

Mới đạt xấp xỉ... 4% 

Lấy ví dụ với ĐBSCL, nơi tập trung nhiều diện tích cách đồng lớn nhất cả nước thì cũng mới đạt 11% tổng diện tích canh tác lúa. Tính chung cả nước, báo cáo của Bộ NN-PTNT cho thấy diện tích cánh đồng lớn mới đạt xấp xỉ 4%. Một số tỉnh miền núi như tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn... đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp (DN) nào đề xuất phương án hay dự án làm cánh đồng lớn. Ngoài tốc độ mở rộng chậm, tỷ lệ thành công của các hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cũng chỉ đạt mức 20 - 30% đối với lúa.

Ông Nguyễn Văn Tranh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Cà Mau, nêu lý do dẫn đến tình trạng mở cánh đồng lớn ì ạch: “Chủ thể của dự án cánh đồng lớn là DN và hợp tác xã (HTX) đều không đủ lực. Vai trò của HTX nói chung còn rất yếu, không có tài sản chung để thế chấp làm dự án. Còn DN, thực tế không có ai chịu bao tiêu đầu ra sản phẩm dài hạn 5 - 7 năm nổi bởi thị trường luôn xuất hiện nhiều rủi ro mà họ phải chịu, không ai “đỡ” nổi”.

Đồng quan điểm với ông Tranh, ông Hoàng Sỹ Bích, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, nhận định: Chính sách hỗ trợ có quá nhiều nội dung chưa cụ thể, chưa thật sự mạnh mẽ để thuyết phục DN tham gia xây dựng cánh đồng lớn. Quy định hỗ trợ một phần kinh phí trong thực hiện quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi... trong điều 4 của Quyết định 62 còn quá mơ hồ. “Một phần kinh phí, cụ thể là bao nhiêu phần trăm trong một công trình? Ngoài phần hỗ trợ của nhà nước, chính DN cũng chưa dám bỏ ra nguồn vốn lớn để đầu tư bởi đất đai, cơ sở hạ tầng không phải của họ”, ông Bích nói.

Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty TNHH Trung An - một DN đi đầu trong chương trình cánh đồng lớn tại Cần Thơ, chia sẻ nguồn vốn đầu tư, thanh toán cho nông dân khá lớn trong cùng một thời điểm. Vốn đầu tư hạ tầng để phục vụ cánh đồng lớn cũng rất lớn, trong khi khả năng thu hồi chậm, nhiều rủi ro. Rồi áp lực bị thua lỗ do cạnh tranh không lành mạnh từ đa số các DN không thực hiện cánh đồng lớn mang lại. “Nói chung thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, chưa ổn định và tôi nói thẳng cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước đối với DN thực hiện cánh đồng lớn đến nay gần như chưa có gì. Trong khi trên thực tế, DN thực hiện cánh đồng lớn là đã phải hỗ trợ ngay cho nông dân mỗi ký lúa không dưới 300 đồng/vụ”, ông Bình bức xúc.

 Nói chung thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, chưa ổn định và tôi nói thẳng cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn đến nay gần như chưa có gì. Trong khi trên thực tế, doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn là đã phải hỗ trợ ngay cho nông dân mỗi ký lúa không dưới 300 đồng/vụ - Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty TNHH Trung An 

Chia sẻ với DN, ông Phan Minh Báu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, thông tin: “Đến nay tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt 4 dự án tham gia liên kết và tiêu thụ hàng hóa trong 4 lĩnh vực là trồng điều, ca cao, mía và cà phê. Tuy nhiên, nhiều DN đầu tư liên kết làm bài bản với nhà nông, đến mùa thu hoạch lại có DN khác chen ngang thu mua với giá chỉ cần cao hơn 1.000 đồng/kg là nhà nông lại sẵn sàng “bội ước” ngay”.

Phải quy định chi tiết hỗ trợ rõ ràng hơn 

Đại diện Sở NN-PTNT Hà Nội cho rằng nên hỗ trợ trực tiếp ngoài hỗ trợ lãi suất. “Giống cây trồng, giống vật nuôi thậm chí cho không mới gọi là khuyến khích. Hà Nội đang hỗ trợ 100% giống cải tạo bò thịt trong kế hoạch chuẩn bị đón TPP. Nếu mấy chục con bò đực để cải tạo giống đó mà chỉ hỗ trợ nhà nông 30% thì không ai làm. Theo tôi, chính sách nên đưa ra khung hỗ trợ thế nào, còn lại để các địa phương chủ động phân chia chứ không nên áp đặt mức hỗ trợ cứng nhắc không hiệu quả”, vị này nói.

 Theo ông Phạm Thái Bình, nhà nước cần có những chính sách ưu đãi cụ thể và nhiều hơn nữa đối với DN thực hiện cánh đồng lớn. Cụ thể, ông nói: “DN mua máy cày, máy cấy, máy san ủi đồng ruộng, máy tưới tiêu, máy sấy lúa... để sản xuất canh tác và phục vụ trong cánh đồng lớn thì được vay vốn dài hạn với lãi suất 0% cho 2 năm đầu; 50% của lãi suất ưu đãi cho các năm tiếp theo. Hoặc vốn ngắn hạn để đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đầu vụ và thanh toán tiền lúa cho nông dân khi thu hoạch được ưu đãi với lãi suất 3%/năm. Hay xây kho, lắp nhà máy sấy, nhà máy xay xát chế biến lúa gạo, nhà làm việc, nhà ở cán bộ nhân viên... phục vụ cho cánh đồng lớn được cho thuê đất 50 năm nhưng miễn tiền thuê đất 15 năm đầu”.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông khẳng định Bộ NN-PTNT và Bộ KH-ĐT sẽ phối hợp cùng đi đến từng địa phương, làm việc cụ thể từng ngành để bóc tách, tháo gỡ các vấn đề nêu ra. Tuy nhiên, ông Đông nhận định: “Những bức xúc của quý vị tôi vẫn thấy ở phần ngọn, chưa đi tới tận cùng của vấn đề. Cánh đồng lớn chỉ là vấn đề nhỏ trong vấn đề lớn của ngành. Vấn đề của chuỗi giá trị là con người, là nhận thức của chúng ta về chính sách vẫn còn mơ hồ lắm”.

Nguồn: Theo Báo Thanh niênTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More